Hey Hey Hey


Utdrag fra pressemeldinger og uttalelser

30
. september 2016 varslet Nordea om at «økte pengemarkedsrenter gir utslag i prising», og at «Nordea nå justerer nivået på renter for noen kundegrupper. Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir 2,09 prosent» – Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,20 prosentpoeng, mens flere kunder får uendret rente

have specific contraindications to these therapies. VCD’spage 37PREVENTION How to get viagra.

.

Nye rentesatser for eksisterende lån i Nordea gjelder fra 16. nov
. 2016. For nye lån gjelder nye renter fra fredag 30. sept.

Mandag 3. okt. økte DNB sine priser på fastrentelån – 3 års binding økes med 0,15%p til 2,30% for ordinære kunder. For kunder 18-33 år økes renten med 0,20%p til 2,15%. 10 års fastrentelån holdes uendret på 2,95% for ordinære kunder og 2,85 for BLU-kundene